Portrétní, rodinná a svatební fotografie.

V ivot kadého lovka jsou okamiky, které si pro svou vyjímenost zaslouí zachytit a uchovat jejich obsah ve form, která nepodléhá ani asu, ani módním trendm. Fotografie je práv takovým médiem, které v sob dokáe nést víc pocit a dje, ne kterékoli jiné formy záznamu. U naši ddové uchovávali své vzpomínky na svtlocitlivých vrstvách stíbra a i pes jejich stáí se k nim dokáeme stále vracet a vnímat jejich dokonalost, krásu a obsah. Stejn tak to bude i s fotografií poízenou dnes. Jestlie dokáeme zachytit jedineným zpsobem cokoli co v nás dokáe vyvolat vzpomínky a pocity, pak tato fotografie neztratí nic ze své vyjímenosti po nkolik generací...